Rachel Holden: Welsh Translator and Interpreter
Rachel Holden BA (Hons), Dip Lib, MIL.

I have over 15 years' experience as a professional translator and interpreter (English~Welsh and Welsh~English), working in both the public and private sectors. I am a member of the Association of Welsh Translators & Interpreters (Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru) and the Institute of Linguists.

This is my new website and is still in the development stage. If I can help you with any of the following:

  • Document translation
  • Simultaneous translation
  • Proofreading
  • Editing

please get in touch via the Contact page.

I look forward to hearing from you.

Mae gennyf dros 15 mlynedd o brofiad fel cyfieithydd proffesiynol (Cymraeg~Saesneg a Saesneg~Cymraeg), gan weithio yn y sectorau cyhoeddus a phreifat fel ei gilydd. Rwyf yn aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru a Sefydliad yr Ieithyddion.

Dyma fy ngwefan newydd sy'n dal i gael ei datblygu. Os gallaf fod o gymorth i chi ym maes:

Cyfieithu dogfennau
Cyfieithu ar y pryd
Prawf-ddarllen
Golygu

mae croeso i chi gysylltu â mi drwy'r dudalen Cysylltu.

Edrychaf ymlaen at glywed oddi wrthych chi.